Kontakt
+48 530 630 530

Oferta

W moim gabinecie psychologicznym znajdą Państwo pomoc w wielu aspektach życia.

Pomagam osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym kryzysu osobistego i życiowego, zmagającym się z niską samooceną, trudnościami w kontaktach społecznych.

Udzielam konsultacji psychologicznych rodzicom doświadczającym kłopotów rodzinnych i wychowawczych.

Moim celem jest również pomoc w odkryciu własnego potencjału i wykorzystaniu go w życiu prywatnym i zawodowym.

Nasze wspólne cele uzyskujemy poprzez:

• Psychoedukację
Moja pomoc polega na dostarczeniu wiedzy i doświadczeń sprzyjających lepszemu radzeniu
sobie z trudnościami, emocjami, relacjami, zjawiskami w życiu codziennym.

• Poradnictwo psychologiczne
Moja pomoc polega na  ułatwieniu reflekcji nad sobą i swoimi problemami, aby móc wziąć
odpowiedzialność za swoje życie i skutecznie kierować swoim rozwojem.

• Interwencje kryzysową
Moim celem jest pomoc w odzyskaniu zdolności do samodzielnego rozwiązania kryzysu.

• Psychoterapię
Zapewniam terapię podstawową lub uzupełniająca. Oferuję terapię indywidualną oraz par.

• Coaching i Mentoring
Moim celem jest pomoc w odkryciu własnego potencjału, wiedzy i umiejętności by znaleźć
rozwiązanie danego problemu i spowodować rozwój osobisty a także pomóc w wyznaczaniu
nowych celów i realizowaniu ich.

Wiele barier, które stoją na drodze do Twojego szczęścia może zniknąć ! Zapraszam !